Οι κλινικές μελέτες αποκαλύπτουν: το PROfertil® βοηθάει!


Η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του προϊόντος μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Το PROfertil® είναι το μοναδικό προϊόν στην αγορά η αποτελεσματικότητα του οποίου έχει αποδειχθεί μέσα από μελέτες και συνεπώς, είναι κλινικά δοκιμασμένο. Το PROfertil® μπορεί να βελτιώσει αισθητά τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος.

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια ανασκόπηση σχετικά με τις κλινικές μας μελέτες:

Μελέτη Αριθμός ασθενών Δημοσιεύθηκε / Παρουσιάστηκε
1. Ανοικτή συγκριτική μελέτη:
"Βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος με τη χορήγηση πρόσθετης ποσότητας ιχνοστοιχείων"
205

(132 ομάδα θεραπείας
73 ομάδα ελέγχου)
e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism – Δεκέμβριος 2011 & European Urological Review Τόμος 6 Τεύχος 2

2. Ανδρική υπογονιμότητα & κατακερματισμός του DNA:
"Η πρόσληψη συμπληρωμάτων θρεπτικών μικροστοιχείων για 3 μήνες αυξάνει σημαντικά την τιμή της δοκιμασίας δέσμευσης σπέρματος στο υαλουρονικό οξύ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου"

67

E. Huber α, F. Bodner β, M. Lipovac β· A. Schiitz δ, M. Imhof β
α. FEBU (Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ουρολόγων), β. Fertility Clinic IMI, Βιέννη, Αυστρία, γ. Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας , Νοσοκομείο Korneuburg/Βιέννη, Αυστρία, δ. Adebar Fertility Clinic (κλινική γονιμοποίησης), Wiener Neustadt, Αυστρία

3. Μελέτη κιρσοκήλης:
“Ιχνοστοιχεία ως εναλλακτική θεραπεία γονιμότητας για τους άνδρες με υποκλινική κιρσοκήλη”
51 Fortbildungstagung der österr. Gesellschaft für Urologie und Andrologie mit Jahreshauptversammlung der ÖGU Linz, Austria 2010; EAU Bratislava 201
4. Πιλοτική μελέτη:
“Η χρήση του φαρμακοτροφίμου “PROfertil®” – μια θεραπεία για τον “ανδρικό παράγοντα”
120 EAU Bratislava 2010