Πιλοτική Μελέτη

Η χρήση του "PROfertil" ως θεραπεία για τους "Ανδρικούς παράγοντες", για τη βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος

M. Imhof
Ιατρική Σχολή Βιέννης, AKH
Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας


Εισαγωγή:

Τα αίτια της στειρότητας μπορούν να αποδοθούν στον ίδιο βαθμό τόσο στους άντρες ("ανδρικός" παράγοντας) όσο και στις γυναίκες ("γυναικείος" παράγοντας). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σημειώνεται μια σταθερή αύξηση του αριθμού των παθολογικών σπερμοδιαγραμμάτων. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει θεραπεία αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος.
 
Στόχος αυτής της μελέτης είναι η χορήγηση ενός συνδυαστικού προϊόντος που περιλαμβάνει 8 ουσίες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος. Η μελέτη στηρίζεται στην υπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα της κάθε ουσίας ξεχωριστά λειτουργεί συσσωρευτικά, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται μια πιο ισχυρή αντιμετώπιση του προβλήματος. Το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει 120 άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας 36.2 χρόνια, οι οποίοι επιθυμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν παιδί ( > 2 χρόνια) και έχουν καταγεγραμμένα στο ιατρικό ιστορικό τους τουλάχιστον 2 παθολογικά σπερμοδιαγράμματα. Ασθενείς με αζωοσπερμία, ασπερμία, κιρσούς και ουρογεννητικές λοιμώξεις αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Στους ασθενείς χορηγούνταν σε ημερήσια βάση και για διάστημα 3 μηνών, 2 κάψουλες PROfertil®. Στο τέλος της περιόδου των 3 μηνών, υποβλήθηκαν σε σπερμοδιάγραμμα ελέγχου.

 
Αποτελέσματα:
 
Η πυκνότητα των σπερματοζωαρίων αυξήθηκε κατά μέσο όρο από 29.46 Mill/ml σε 53.19 Mill/ml (+ 80,54 %). Η μέση αύξηση σπερματοκυττάρων ανά χιλιοστόλιτρο ανήλθε σε 23.73 εκατομμύρια. Ο αριθμός των πρόσθια κινούμενων σπερματοκυττάρων αυξήθηκε κατά μέσο όρο από 8.95 % σε 19.27 % (+115.3 %). Η ολική κινητικότητα αυξήθηκε συσσωρευτικά από το 33.13 % στο 49.27 % (+ 48.71 %). Ο αριθμός των μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοκυττάρων αυξήθηκε από το 31.14 % στο 38.90 % (+24.91 %). Ο όγκος του εκσπερματίσματος αυξήθηκε από 2.91 σε 3.61 ml (+ 24.05 %).

  
Σύνοψη:
 
Στο τέλος αυτής της μελέτης, τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος των 30 από τους 120 άνδρες που συμμετείχαν ήταν φυσιολογικά (νορμοζωοσπερμία). Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί 21 εγκυμοσύνες. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι η συνδυαστική χρήση των ουσιών, οι οποίες αποδεδειγμένα βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος, είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη χρήση της κάθε ουσίας μεμονωμένα.

Πηγή: Δεδομένα Αρχείου, Lenus Pharma