"Η χορήγηση πρόσθετης ποσότητας ιχνοστοιχείων βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος στους υπογόνιμους άνδρες"

Martin Imhof, Jakob lackner, Markus Lipovac, Peter Chedraui, Claus Riedl


Γενικό πλαίσιο και Στόχοι: Περίπου το 50 % της ανδρικής στειρότητας είναι ιδιοπαθής, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία με αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα ενός φαρμακοτροφίμου που χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή, το οποίο εμπεριέχει οκτώ ιχνοστοιχεία που βελτιώνουν την ποιότητα σπέρματος στους άνδρες με ιδιοπαθή υπογονιμότητα.

Μέθοδος: Αυτή η ανοικτή συγκριτική πιλοτική μελέτη διεξήχθη στο Κέντρο Γονιμότητας IMI, Βιέννη, Αυστρία. Συνολικά, 132 υπογόνιμοι άνδρες (ενεργή ομάδα θεραπείας) κλήθηκαν να συμμετάσχουν και να λαμβάνουν ημερησίως δύο κάψουλες της δραστικής ουσίας, για μια περίοδο τριών μηνών ανάμεσα στην πρώτη και την επαναληπτική ανάλυση σπέρματος. Κάθε κάψουλα περιείχε L-καρνιτίνη, L-αργινίνη, ψευδάργυρο, βιταμίνη E, γλουταθειόνη, σελήνιο, συνένζυμο Q10 και φολικό οξύ. Ορισμένοι υπογόνιμοι άνδρες οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν στην ενεργό θεραπεία λειτούργησαν ως ομάδα ελέγχου (ν=73). Ως βασική μέτρηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η καθιερωμένη ανάλυση σπέρματος.

Αποτελέσματα: Όλες οι παράμετροι της ανάλυσης σπέρματος που αξιολογήθηκαν σημείωσαν σημαντική αύξηση μετά τους τρεις μήνες θεραπείας με τη δραστική ουσία. Οι τιμές του μέσου όγκου εκσπερματίσματος, της πυκνότητας των σπερματοζωαρίων, της κινητικότητας του σπέρματος (πρόσθιας και ολικής) και της φυσιολογικής μορφολογίας αυξήθηκαν κατά 33.3, 215.5, 83.1, 36.4 and 23.0 %, αντίστοιχα. Οι αυξήσεις αυτές ήταν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες που παρατηρήθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Ανάμεσα στα μέλη της ενεργής ομάδας θεραπείας δε σημειώθηκαν παρενέργειες, ενώ μέσα σε διάστημα έξι μηνών, αναφέρθηκαν 34 εγκυμοσύνες, έναντι 11 μεταξύ των μελών της ομάδας ελέγχου.
 
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της ανάλυσης σπέρματος στους υπογόνιμους άνδρες βελτιώθηκαν αισθητά, μετά τη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκαν με τα δραστικά ιχνοστοιχεία, η οποία οδήγησε σε εγκυμοσύνες, χωρίς να αναφερθούν κανενός είδους παρενέργειες.

Συγκριτική Μελέτη PROfertil