ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Κινητικότητα Σπέρματος
Ο βαθμός της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων είναι ένας σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την αποτελεσματική κίνηση στο εσωτερικό του γυναικείου γεννητικού συστήματος. Εάν τα σπερματοζωάρια δεν είναι αρκετά γρήγορα, θα πεθάνουν πριν φτάσουν στο ωάριο.
Η κινητικότητα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:
• Προωθητική κινητικότητα (PR) – πρόσθια κίνηση
• Μη προωθητική κινητικότητα (NP) – επιτόπια κίνηση (σπερματοζωάρια που κολυμπούν σε κύκλους)
• Ακινησία – απουσία κίνησης

Η κινητικότητα ταξινομείται ως φυσιολογική όταν το 32% των σπερματοζωαρίων κινούνται προωθητικά.

Αριθμός ΣπερματοζωαρίωνΟ αριθμός ή η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων εξυπηρετεί τόσο για προγνωστικούς όσο και διαγνωστικούς σκοπούς σε μια αξιολόγηση γονιμότητας. Υπολογίζοντας τον αριθμό ή τη συγκέντρωση, μπορεί να προσδιοριστεί η ποσότητα σπέρματος που θα μεταφερθεί κατά τη σεξουαλική επαφή. Αυτό κάνει δυνατή την περαιτέρω εκτίμηση της παραγωγής σπέρματος, των αποθεμάτων σπέρματος στην επιδιδυμίδα και στη βιωσιμότητα του συστήματος μεταφοράς σπέρματος.
Μορφολογία
(εμφάνιση)

Η εμφάνιση των σπερματοζωαρίων είναι ένα καθοριστικό στοιχείο στην αξιολόγηση της γονιμότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή το σχήμα των σπερματοζωαρίων μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να φτάσουν και να διεισδύσουν στο ωάριο. Το ανθρώπινο σπέρμα μπορεί να αξιολογηθεί μορφολογικά σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια, όπου προσδιορίζονται μικροσκοπικά διαταραχές στη μορφολογία της κεφαλής, του αυχένα και της ουράς και ταξινομούνται διαφορετικά. Η μορφολογία θεωρείται υγιής εάν το σχήμα είναι φυσιολογικό σε ποσοστό μεγαλύτερο από 4%.
Ζωτικότητα
(βιωσιμότητα)
Για τον προσδιορισμό της ζωτικότητας χρησιμοποιείται η ανάλυση του ποσοστού των ζωντανών σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό

ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΟΛΙΓΟΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ / ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ

(υπερβολικά μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό) εξαιτίας των εξής παραγόντων:

Μειωμένη παραγωγή

Αίτια:

 • Στρες
 • Λοιμώξεις
 • Ορμονικές διαταραχές
 • Διαβήτης
 • Χειρουργημένοι όγκοι
 • Τοπικές ανωμαλίες
 • Γενετικοί & περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Αλκοόλ ή κατάχρηση ουσιών

Διαταραχή στη μεταφορά σπέρματος

Αίτια:

 • Φλεγμονή
 • Κιρσοκήλη (κιρσοί)
 • Γενετικές διαταραχές

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ευεργετική επίδραση έπειτα από τη λήψη του PROFERTIL® για ελάχιστο διάστημα 3 μηνών.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΣΘΕΝΟΣΠΕΡΜΙΑ

(τα σπερματοζωάρια στο σπερματικό υγρό δεν κινούνται αρκετά)

Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι μπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην κινητικότητα του σπέρματος. Συγκεκριμένα, αυξάνεται η αναλογία των σπερματοζωαρίων με πρόσθια κίνηση, που είναι σημαντική προϋπόθεση για να μπορούν τα σπερματοζωάρια να προσεγγίσουν και να γονιμοποιήσουν το ωάριο.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ OAT

ΟΛΙΓΟΑΣΘΕΝΟΤΕΡΑΤΟΣΠΕΡΜΙΑ

Παθολογικές μεταβολές στο σπέρμα σε τρεις διαστάσεις

Οι τρεις παράγοντες του συνδρόμου OAT:

 • Υπερβολικά μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων (ολιγο-)
 • Ανεπαρκής κινητικότητα σπερματοζωαρίων (ασθενο-)
 • Αυξημένος αριθμός σπερματοζωαρίων με μη φυσιολογική μορφολογία (τερατο-)

Αίτια του συνδρόμου OAT

 • Παθολογική θέση των όρχεων
 • Κιρσοκήλη
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
 • Ορμονικές διαταραχές
 • Λοιμώξεις
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Οινόπνευμα/ουσίες


Το σύνδρομο OAT περιλαμβάνει μικρό αριθμό, περιορισμένη κίνηση και μη φυσιολογική μορφολογία σπερματοζωαρίων.

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ DNA

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Στην εμβρυακή ανάπτυξη, οι γενετικές πληροφορίες μεταφέρονται στα νεοδημιουργημένα κύτταρα μέσω της διαδικασίας της κυτταρικής διαίρεσης. Ωστόσο, εάν υπάρχουν κατατμήσεις στο DNA (εάν η γενετική πληροφορία είναι “κατακερματισμένη” ή “κατεστραμμένη”), τα νεοδημιουργημένα κύτταρα θα είναι ατελή, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και ως αποτέλεσμα, το έμβρυο δεν επιβιώνει. Κατά την κυτταρική διαίρεση, το DNA οδηγείται σαν τρένο σε γραμμές. Στην περίπτωση βλάβης του DNA, είναι σαν να λείπει κάποιο τμήμα της γραμμής – το γενετικό τρένο εκτροχιάζεται.

Η αποστολή του σπερματοζωαρίου είναι να μεταφέρει με ασφάλεια τον φορέα της γενετικής πληροφορίας – το DNA – μέσα στο ωάριο. Όσο περισσότερες κατατμήσεις υπάρχουν στο DNA, τόσο πιο δύσκολο είναι για το σπερματοζωάριο να εκτελέσει την αποστολή του. Για την εκτίμηση της βλάβης του DNA είναι διαθέσιμες διάφορες μέθοδοι ελέγχου (ποσοστό κατακερματισμού).

Είναι πλέον γνωστό ότι η ανδρική υπογονιμότητα σχετίζεται επίσης με βλάβες στο γενετικό υλικό. Όσο περισσότερα σπερματοζωάρια έχουν βλάβη στο DNA, τόσο μικρότερες πιθανότητες υπάρχουν για επιτυχημένη εγκυμοσύνη. Το PROfertil® ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για άνδρες άνω των 35 ετών, επειδή σε αυτή την ηλικία ο κίνδυνος της βλάβης στο DNA αρχίζει να αυξάνεται σημαντικά. Η βλάβη στο DNA που σχετίζεται με την ηλικία ενδέχεται να συνδέεται με αύξηση των αποβολών.

Η προστασία έναντι της βλάβης στο DNA μπορεί να υποστηριχθεί με τη σημαντική αύξηση στην αναλογία του άθικτου DNA σπέρματος.