ΤΩΡΑ
ΒΛΕΠΩ ΚΑΘΑΡΑ

ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ

Το σπερμοδιάγραμμα είναι μια σημαντική μέθοδος εξέτασης για την αξιολόγηση της ανδρικής γονιμότητας. Η εκτίμηση διεξάγεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ. Ο στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογήσει τα σπερματοζωάρια όσον αφορά τη συγκέντρωση, την κινητικότητα και τη μορφολογία τους.

Στο σπερμοδιάγραμμα γίνεται μικροσκοπική ανάλυση του σπέρματος ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της ανδρικής γονιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια λίστα όλων των ευρημάτων που συλλέγονται κατά την εξέταση του σπέρματος.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το σπερμοδιάγραμμα είναι η πιο σημαντική εξέταση για την αξιολόγηση της ανδρικής γονιμότητας. Το δείγμα σπέρματος λαμβάνεται μέσω αυνανισμού σε συνθήκες αποστείρωσης, κατά προτίμηση απευθείας στην τοποθεσία εξέτασης, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη επεξεργασία και ανάλυση του δείγματος. Στο εργαστήριο, το σπερματικό υγρό εξετάζεται σε μικροσκόπιο. Μια καταληκτική αξιολόγηση σχετικά με το εάν το φτωχό σπέρμα είναι η αιτία της υπογονιμότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του συνδυασμού αρκετών παραγόντων, που περιλαμβάνουν την ποσότητα, την κινητικότητα και την ποιότητα του σπέρματος. Μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό δεν ισοδυναμεί με στειρότητα, αλλά ενδέχεται να σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επιτυχημένη γονιμοποίηση του ωαρίου. Σπέρμα με περιορισμένη κινητικότητα ή μη φυσιολογικό σχήμα μπορεί επίσης να έχει αρνητική επίδραση στη φυσιολογική τεκνοποίηση.

Τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν κάνετε ένα σπερμοδιάγραμμα;

Το σπερμοδιάγραμμα διεξάγεται μετά από τουλάχιστον 2 ημέρες σεξουαλικής αποχής.

Ένα επαναληπτικό σπερμοδιάγραμμα θα πρέπει να γίνει έπειτα από περίπου 4 εβδομάδες.

Η εξαγωγή μέσω αυνανισμού είναι απαραίτητη για την ανάλυση του σπέρματος.

Η εξέταση από ουρολόγο είναι απαραίτητη ώστε να αποκλειστούν παράγοντες όπως κιρσοκήλη (κιρσοί).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ

«ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»

Αναμένεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά ml σπερματικού υγρού σε όγκο εκσπερμάτωσης τουλάχιστον 1,5 ml. Επίσης, περισσότερο από το 32% των σπερματοζωαρίων θα πρέπει να έχουν ταχεία πρόσθια κίνηση και τουλάχιστον το 4% θα πρέπει να είναι σπερματοζωάρια φυσιολογικής μορφολογίας.
Εάν ικανοποιούνται αυτά τα κριτήρια, ο άνδρας θεωρείται ικανός για τεκνοποίηση.
Πέρα από τα ευρήματα των σπερματοζωαρίων, το σπερματικό υγρό δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερο από ένα εκατομμύριο λευκοκύτταρα ανά ml. Για λόγους βεβαιότητας, το σπερματικό υγρό θα πρέπει πάντοτε να αναλύεται δύο φορές.

Εάν το σπερμοδιάγραμμα είναι παθολογικό (μη φυσιολογικό), δηλαδή μία ή περισσότερες παράμετροι αποκλίνουν από τις τιμές αναφοράς του ΠΟΥ, η θεραπεία κρίνεται απαραίτητη.

Τα τρέχοντα πρότυπα του ΠΟΥ δηλώνουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια σε ένα ml σπερματικού υγρού. Ο όγκος του σπερματικού υγρού δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 1,4 ml.

ΠΟΥ
1998
ΠΟΥ
2010
Όγκος σπερματικού υγρού2ml1,5ml
Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό40 εκατ.39 εκατ.
Αριθμός σπερματοζωαρίων20 εκατ./ml17 εκατ./ml
Προωθητική κινητικότητα50%32%
Βιωσιμότητα σπερματοζωαρίων75%38%
Σπερματοζωάρια φυσιολογικής μορφολογίας30%4%
Συνολική κινητικότητα50%40%
τιμή pH≥ 7,2 – 7,8≥ 7,2