ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕ COVID

«Ευεργετική επίδραση σε σημαντικό βαθμό στο ποσοστό των αποτελεσμάτων εντός των φυσιολογικών επιπέδων της ανάλυσης σπέρματος, στην προοδευτική κινητικότητα και τη ζωτικότητα του σπέρματος»

COVID STUDY 2023

Το PROFERTIL® έχει ευεργετική δράση στο σπέρμα μετά από μόλυνση με COVID.

Συνολικός αριθμός ανδρών:
n = 40
(ομάδα PROFERTIL®: n = 30;
Ομάδα Ελέγχου: n = 10)

Publication:
A prospective study, Arch Ital Urol
Androl. 2023 Mar 13;95(1).

Αποδεδειγμένη ευεργετική επίδραση:
  • Στα αποτελέσματα εντός των φυσιολογικών επιπέδων της ανάλυσης σπέρματος μετά από 3 μήνες λήψης PROFERTIL®
  • Στα αποτελέσματα της προοδευτικής κινητικότητας και ζωτικότητας του σπέρματος μετά από 3 μήνες λήψης PROFERTIL®

Aschauer J. et al., Recovery of sperm quality after COVID-19 disease in male adults under the influence of a micronutrient combination: A prospective study, Arch Ital Urol Androl. 2023 Mar 13;95(1).

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 26-41%