ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ DNA

Σημαντική μείωση του κατακερματισμού του DNA στο σπέρμα

ΜΕΛΕΤΗ DNA 2019

Μείωση του κατακερματισμού του DNA σπέρματος (σε %) έπειτα από 3 μήνες λήψης PROFERTIL®

28.06% pregnancy rate in PROFERTIL® group
Aspire, Hong Kong 2019

Αριθμός συμμετεχόντων:
n = 306
(ομάδα PROFERTIL®: n = 146,
ομάδα ελέγχου: n = 160)

Δημοσίευση:

Fertility & Reproduction Σεπτέμβριος 2019; Vol1, No 3:136-140

Η μοναδική, πατενταρισμένη σύνθεση του PROFERTIL®
  • Μειώνει σημαντικά τον κατακερματισμό DNA του σπέρματος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
  • Ποσοστό εγκυμοσύνης 28,06% στην ομάδα PROFERTIL® έναντι 16,31% στην ομάδα ελέγχου.

Μελέτη DNA 2019. Measured with Sperm Chromatin Dispersion (SCD) Technique: Will DNA Integrity in Spermatozoa Increase After Micronutrient Supplementation? Comparative Controlled Study; Imhof M. et al.

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy
Packshot PROFERTIL® male

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 26-41%