ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Αυξάνει τη γονιμότητα σε άνδρες με υποκλινική κιρσοκήλη

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ 2010

Βελτίωση της ποιότητας σπέρματος έπειτα από 3 μήνες λήψης PROFERTIL®

Αριθμός συμμετεχόντων:
n = 55

Δημοσίευση:

Αφίσα παρουσίασης στην EAU, Μπρατισλάβα (Οκτ. 2010).

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το PROFERTIL®:
  • βελτιώνει όλες τις παραμέτρους του σπέρματος που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη σύλληψη και εγκυμοσύνη μειώνοντας το οξειδωτικό στρες (αιτία του κατακερματισμού DNA)
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από χειρουργική επέμβαση κιρσοκήλης

Μελέτη υποκλινικής κιρσοκήλης 2010. Sub-clinical varicocele study 2010; Micronutrients as an alternative to fertility treatment in men with subclinical varicocele; Schauer I. et al. Κριτήρια εισαγωγής: > 2 έτη υπογονιμότητας, ≥ 2 παθολογικές αναλύσεις σπέρματος, κριτήρια αποκλεισμού: λοιμώξεις, ασπερμία, ορμονικές διαταραχές.

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 26-41%