ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ

Χάρη στη συνεργική δράση του, η πατενταρισμένη σύνθεση του PROfertil® υπερτερεί σαφώς έναντι της πρόσληψης L-καρνιτίνης υψηλής δόσης.

ΜΕΛΕΤΗ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ 2016

Σχετική αλλαγή στις παραμέτρους σπέρματος (σε %) έπειτα από 3 μήνες λήψης PROFERTIL® έναντι της ομάδας που έλαβε μόνο L-καρνιτίνη

Significantly beats L-Carnitine, even for fast progressive motility

Αριθμός συμμετεχόντων:
n = 299
(ομάδα PROFERTIL®: n = 143, 
ομάδα ελέγχου: n = 156)

Δημοσίευση:

Reprod Biol Endocrin (Δεκ. 2016) 14:84.

Η πρώτη προοπτική ελεγχόμενη μελέτη (συγκριτικά με υψηλή δόση L-καρνιτίνης) έδειξε την υπεροχή της σύνθεσης του PROFERTIL®:
  • Υπερέχει σημαντικά έναντι της προσέγγισης ενός μόνο σκευάσματος σε σχέση με την επίδραση στην πυκνότητα του σπέρματος, στη συνολική προωθητική και στην ταχεία προωθητική κινητικότητα
  • Βελτιώνει την πιθανότητα επιτυχημένης σύλληψης, εγκυμοσύνης και υγείας του εμβρύου είτε μέσω της φυσιολογικής οδού είτε μέσω της Τεχνολογίας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ART)

Μελέτη L-καρνιτίνης 2016. Comparison of the effect of a combination of eight micronutrients versus a standard mono preparation on sperm parameters; Lipovac et al. Κριτήρια εισαγωγής: ηλικία 20-60 έτη ≥ 1 έτος υπογονιμότητας και τουλάχιστον μία πρόσφατη ανάλυση σπέρματος με παθολογικά αποτελέσματα (≤ 3 μήνες), κριτήρια αποκλεισμού: ασπερμία, κιρσοκήλη, αζωοσπερμία, ουρογεννητικές λοιμώξεις.

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy
Packshot PROFERTIL® male

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 26-41%